Meer over het Wetboek van Strafrecht

Je hebt in Nederland het straf-, het jeugd-, het arbeidsrecht en het bestuursrecht. Al deze rechtsgebieden verschillen wel enigszins van elkaar, ze hebben echter ook allemaal ook wel wat met elkaar te maken. Het gaat bij het arbeidsrecht over de afspraken en regelingen die tussen werkgever en werknemer worden gesloten. Bij het strafrecht gaat het juist om alles wat te maken heeft met de rechtsgeving rondom het straffen op het overtreden van de wet.

Voor het strafrecht is er een wetboek die voor iedereen toegankelijk is. De naam van dit boek luidt: ‘Het Wetboek van Strafrecht’. Elk land op aarde heeft er in principe wel een met daarin alle wetten en regels van dat land. Het boek is gewoon online vindbaar en dus voor iedereen met internet te lezen. Het eerste wetboek van strafrecht werd in 1809 opgesteld, in die tijd werd het het crimineel wetboek voor het Koninkrijk Holland genoemd. De eerste versie van het huidige wetboek van strafrecht werd in 1881 bepaald. Een fout die veel mensen maakten is dat ze denken dat de procedures van straffen ook worden uitgelegd in het wetboek van strafrecht. Dit is echter absoluut niet het geval, de procedures worden uitgelegd in het wetboek van strafverordening.

Je kunt het wetboek van strafrecht opdelen in drie verschillende onderdelen of hoofdstukken: zo heb je de algemene bepalingen, de misdrijven en de overtredingen.

In het eerste onderdeel, de algemene bepalingen, worden er zaken besproken die gelden voor overtredingen en misdrijven. Hierbij moet je vooral denken aan straffen die moeten worden gegeven voor het plegen van misdrijven, en ook wanneer iemand een verlaging of verhoging van de straf verdient. Bij misdrijven moet je denken aan de zwaardere delicten zoals geweldpleging, vechten, overvallen, moorden, verkrachtingen en andere zaken die je kunt plaatsen in dit rijtje. Overtredingen zijn kleinere delicten waar ook lichtere straffen voor worden uitgedeeld. Hierbij moet je denken aan openstaande boetes, te hard rijden, beledigen van een ambtenaar in functie of wildplassen. Je ziet bij beide categorieën overduidelijke verschillen tussen de hevigheid van de straffen die worden uitgedeeld.

Welke soorten digitaal ondertekenen zijn er?

Digitaal ondertekenen is aan een opmars bezig. Steeds meer bedrijven maken er gebruik van en enkele handige software aanbieders hebben methodes ontwikkeld zodat je eigenlijk overal digitaal kunt ondertekenen waar internet is.

Toch is nog wel best veel onduidelijk. Want welke soorten digitaal ondertekenen zijn er en is het juridisch allemaal wel mogelijk?

Welke soorten digitale handtekening zijn er?

We kennen drie soorten van online ondertekenen. De gekwalificeerde handtekening is de meest vergaande versie doordat allerlei aanvullende eisen gelden met betrekking tot certificaten.

  • standaard online handtekening
  • geavanceerde elektronische handtekening
  • gekwalificeerde elektronische handtekening

Standaard of gewone elektronische handtekening

Een standaard elektronische handtekening is gekoppeld aan specifieke gegevens waardoor je de identiteit van de ondertekenaar kunt vaststellen. Dit kan een gescande handtekening zijn.

Geavanceerde elektronische handtekening

Een geavanceerde elektronische handtekening moet aan enkele eisen voldoen. Zo moet deze op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden zijn, waardoor de ondertekenaar te identificeren is. Daarnaast moet de ondertekenaar controle kunnen houden over de manier van ondertekenen waardoor je eventuele wijziging van het bestand kunt traceren.

Gekwalificeerde elektronische handtekening

Een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt gekenmerkt omdat het een gekwalificeerd certificaat heeft. Speciale certificatiedienstverleners verlenen deze certificaten aan partijen die daardoor de gekwalificeerde handtekening kunnen leveren.

Hoe werkt het juridisch gezien?

Digitaal ondertekenen staat juridisch gezien volledig gelijk aan de normale handgeschreven handtekening. Dit is ook de reden waarom bedrijven steeds meer documenten en facturen op deze manier laten ondertekenen. Bijvoorbeeld als je een merk wilt registreren of als je advies wilt bij het verkopen van een bedrijf.

Een digitale handtekening is rechtsgeldig op grond van artikel 3:15a BW. Dit wetsartikel geeft letterlijk aan dat de elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien voor deze beide elektronische handtekeningen de methode voor ondertekening die gebruikt is voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische handtekening is gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval.