Meer over het Wetboek van Strafrecht

Je hebt in Nederland het straf-, het jeugd-, het arbeidsrecht en het bestuursrecht. Al deze rechtsgebieden verschillen wel enigszins van elkaar, ze hebben echter ook allemaal ook wel wat met elkaar te maken. Het gaat bij het arbeidsrecht over de afspraken en regelingen die tussen werkgever en werknemer worden gesloten. Bij het strafrecht gaat het juist om alles wat te maken heeft met de rechtsgeving rondom het straffen op het overtreden van de wet.

Voor het strafrecht is er een wetboek die voor iedereen toegankelijk is. De naam van dit boek luidt: ‘Het Wetboek van Strafrecht’. Elk land op aarde heeft er in principe wel een met daarin alle wetten en regels van dat land. Het boek is gewoon online vindbaar en dus voor iedereen met internet te lezen. Het eerste wetboek van strafrecht werd in 1809 opgesteld, in die tijd werd het het crimineel wetboek voor het Koninkrijk Holland genoemd. De eerste versie van het huidige wetboek van strafrecht werd in 1881 bepaald. Een fout die veel mensen maakten is dat ze denken dat de procedures van straffen ook worden uitgelegd in het wetboek van strafrecht. Dit is echter absoluut niet het geval, de procedures worden uitgelegd in het wetboek van strafverordening.

Je kunt het wetboek van strafrecht opdelen in drie verschillende onderdelen of hoofdstukken: zo heb je de algemene bepalingen, de misdrijven en de overtredingen.

In het eerste onderdeel, de algemene bepalingen, worden er zaken besproken die gelden voor overtredingen en misdrijven. Hierbij moet je vooral denken aan straffen die moeten worden gegeven voor het plegen van misdrijven, en ook wanneer iemand een verlaging of verhoging van de straf verdient. Bij misdrijven moet je denken aan de zwaardere delicten zoals geweldpleging, vechten, overvallen, moorden, verkrachtingen en andere zaken die je kunt plaatsen in dit rijtje. Overtredingen zijn kleinere delicten waar ook lichtere straffen voor worden uitgedeeld. Hierbij moet je denken aan openstaande boetes, te hard rijden, beledigen van een ambtenaar in functie of wildplassen. Je ziet bij beide categorieën overduidelijke verschillen tussen de hevigheid van de straffen die worden uitgedeeld.