Welke soorten digitaal ondertekenen zijn er?

Digitaal ondertekenen is aan een opmars bezig. Steeds meer bedrijven maken er gebruik van en enkele handige software aanbieders hebben methodes ontwikkeld zodat je eigenlijk overal digitaal kunt ondertekenen waar internet is.

Toch is nog wel best veel onduidelijk. Want welke soorten digitaal ondertekenen zijn er en is het juridisch allemaal wel mogelijk?

Welke soorten digitale handtekening zijn er?

We kennen drie soorten van online ondertekenen. De gekwalificeerde handtekening is de meest vergaande versie doordat allerlei aanvullende eisen gelden met betrekking tot certificaten.

  • standaard online handtekening
  • geavanceerde elektronische handtekening
  • gekwalificeerde elektronische handtekening

Standaard of gewone elektronische handtekening

Een standaard elektronische handtekening is gekoppeld aan specifieke gegevens waardoor je de identiteit van de ondertekenaar kunt vaststellen. Dit kan een gescande handtekening zijn.

Geavanceerde elektronische handtekening

Een geavanceerde elektronische handtekening moet aan enkele eisen voldoen. Zo moet deze op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden zijn, waardoor de ondertekenaar te identificeren is. Daarnaast moet de ondertekenaar controle kunnen houden over de manier van ondertekenen waardoor je eventuele wijziging van het bestand kunt traceren.

Gekwalificeerde elektronische handtekening

Een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt gekenmerkt omdat het een gekwalificeerd certificaat heeft. Speciale certificatiedienstverleners verlenen deze certificaten aan partijen die daardoor de gekwalificeerde handtekening kunnen leveren.

Hoe werkt het juridisch gezien?

Digitaal ondertekenen staat juridisch gezien volledig gelijk aan de normale handgeschreven handtekening. Dit is ook de reden waarom bedrijven steeds meer documenten en facturen op deze manier laten ondertekenen. Bijvoorbeeld als je een merk wilt registreren of als je advies wilt bij het verkopen van een bedrijf.

Een digitale handtekening is rechtsgeldig op grond van artikel 3:15a BW. Dit wetsartikel geeft letterlijk aan dat de elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien voor deze beide elektronische handtekeningen de methode voor ondertekening die gebruikt is voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische handtekening is gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval.